Etsi

Virtuaaliset oppimisympäristöt perusopetuksessa

Virtual Learning Environments in Basic Education

Maantiedettä alakoululaisille – Osa 2 / Geography at primary school – Part 2

Aasian maantieto -projekti jatkui ja tällä kertaa 360°-sisältöjä hyödynnettiin erityisesti videoiden muodossa. Katso tästä miten projekti alkoi. Oppilaat olivat tutustuneet valitsemaansa maahan ja tehneet alustavia muistiinpanoja. Nyt he saivat tehtäväkseen valmistella esitystä Google Slidesin avulla. 360°/VR oli jälleen mukana syventämässä oppimista... Continue Reading →

Mainokset

Virtuaalinen metsä / Virtual Forest

Viidesluokkalaiset tekivät hienoja Thinglink 360° -esityksiä aiheena metsä. Ryhmätöiden aiheena olivat ravintoketju, kasvupaikat, sienet ja puut. Projektin kulku pääpiirteittäin - oppilaat harjoittelivat 360°-kuvaamista, kuvien siirtämistä ja Thinglinkin käyttöä 3h ajan koulussa - oppilaat kävivät kuvaamassa Punkaharjun metsänmetsäntutkimuslaitoksen maastossa 360°-kuvat -... Continue Reading →

360°-videot liikunnan opetuksessa / 360° videos in PE

Urheiluluokkalaiset (7.lk) harjoittelivat kehonhallintaan liittyviä perusharjoitteita liikunnan tunnilla. Videoinnin tarkoitus oli demonstroida uudella tavalla harjoitteita ja tuottaa oppilaille oppimateriaalia itsenäistä kotiharjoittelua varten. Opettaja videoi oppilaiden tekemät harjoitteet 360°-kameralla siten, että useampi oppilas teki samaa liikettä kameran ympärillä. Näin videoon saatiin... Continue Reading →

Maantiedettä alakoululaisille – Osa 1 / Geography at primary school – Part 1

4.-6.-luokkalaiset harjoittelivat VR:n käyttöä aloittaessaan Aasia-jakson maantiedossa. Oppilaille on annettu projektiksi esitellä joku Aasian maa. He tekevät esittelyä GSE:n tarjoamien työkalujen avulla (esim. Docs, Slides). Tässä kahden tunnin mittaisessa tuokiossa he tutustuivat omaan maahansa ensimmäistä kertaa hakemalla siitä tietoa internetistä,... Continue Reading →

Elämää lähellä / Life nearby

Tässä Thinglinkillä tehdyssä ympäristössä 4.-6.-luokan oppilaat esittelivät koulun läheltä löytyvää keväistä elämää. Tässä projektissa hyödynnettiin kaupungin käytössä olevaa Google Suite for Education -ympäristöä. Alla lyhyt kuvaus siitä, miten tämä projekti eteni niin teknisesti kuin sisällöllisestikin. Työskentelyprosessin kuvaus - oppilaat kuvasivat... Continue Reading →

Testataan tuottamista / Creating for VR

Toukokuussa päästiin vihdoin säiden lämmettyä kokeilemaan tuottamista. Ensimmäiset projektit liittyivät liikenneturvallisuuteen ja perinnereittiin. Tuottamisen aloittamiseen sisältyi teknisiä ja ajallisia haasteita, mutta pääasia oli, että pääsimme hyvään alkuun. Syksyllä on hyvä jatkaa tästä. Liikenneturvallisuus: 9.-luokkalaiset tekivät neljän tunnin mittaisen projektin liikenneturvallisuudesta.... Continue Reading →

Avaruuden appseja / Space apps

Kesäloma lähestyi ja keskeiset oppisisällöt oli käsitelty fysiikassa ja kemiassa. Niinpä viimeisillä tunneilla oppilaat saivat vapaasti tutustua avaruuteen seuraavien appsien avulla: VR SPACE ADVENTURE, STAR TRACKER VR, YOUTUBE ja EXPEDITIONS. Oppilaille annettiin lisäksi muutamia ohjaavia tehtäviä, joihin heidän tuli etsiä... Continue Reading →

Kerrataan kokeeseen / prepping for test

Tässä kahden tunnin mittaisessa opetustuokiossa oppilaat kertasivat tietojaan Etelä-Amerikasta. Tarkoituksena oli samalla antaa tärppejä kurssin koetta varten. Oppilaat vierailivat kuudessa kohteessa Etelä-Amerikassa Google Street Viewin avulla ja vastasivat viiteen kysymykseen, jotka olivat samat kaikissa kohteissa. Tarkoituksena oli näin mm. havainnollistaa... Continue Reading →

Taloa etsimässä / finding a house

7. luokan oppilaat saivat englannin tunnilla tehtäväkseen etsiä asuntoa Englannista. Jokainen pari sai itselleen roolin ja kaupungin, josta asuntoa tuli etsiä. Rooleja olivat muun muassa sinkku, perheellinen ja eläkeläispariskunta. Ensin oppilaat tutustuivat asuntotarjontaan englantilaisten kiinteistövälitystoimistojen kautta. Kun he olivat löytäneet... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑